Dienos socialinės globos skyrius

IGNALINOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLA
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS

Ligoninės 13B, tel. (8~386) 52131

1994 m. Ignalinos lopšelyje–darželyje ,,Šaltinėlis‘‘ buvo įkurtos specialiojo ugdymo grupės vaikams su kompleksine ir protine negalia. 1999 m. gruodžio mėn. jos perkeltos į kitas patalpas Ligoninės g. 13B. 2010 m. birželio 29 d. grupės tapo Dienos socialinės globos skyriumi.

Skyriaus veiklos sritis – socialinės paslaugos.

Tikslas – užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 21 metų amžiaus, tobulinant ir plėtojant individualius ugdytinių gebėjimus, suteikti jiems galimybes įgyti išsilavinimą, siekiant ugdyti kritiškai mąstančią, gebančią adaptuotis visuomenėje asmenybę, tenkinti socialinius bei pažintinius poreikius, mažinti socialinę atskirtį, ugdyti savarankišką, laisvą, į dorines, demokratines vertybes orientuotą asmenį.

Atnaujinta: 2017-08-04