"Šaltinėlio" mokyklos renginiai

„Sveikatiados iššūkis – 400 g. daržovių ir vaisių kasdienǃ (1)

Sveikatiados iššūkyje dalyvavo „Lakštingalėlių“ ir „Šypsniukų“ grupių pedagogės, bendruomenės nariai. Renginį pradėjome nuotaikinga mankšta, pašokome ratelį „Kas į daržą atskubėjo?“ Visi kartu apžiūrėjome ir išsiaiškinome kokių turime vaisių ir daržovių. Vaikučiai klausėsi sekamos pasakos „Vištytė ir gaidžiukas“. Žaidėme labai linksmą žaidimą „Nukratyk ir surink obuoliukus/kamuoliukus“. Iš atsineštų vaisių visi kartu gaminome salotas. Jas pagardinome ekologišku natūraliu jogurtu. Skanavome tėvelių atneštų naminių obuolių sulčių. Žinoma, nepamiršome paragauti ir morkyčių. Diena prabėgo linksmai, skaniai ir naudingai.

Susirinkom vieną rytą,
Kad salotas pagaminti.
Vaisius smulkinome meiliai –
Tai daryt padėjo peiliai...
Jogurtą pagalbon kvietėm
Vaisius, uogas kad aplietų.
Kad sujungtų jų aromatus – 
Sėmėm šaukštais kas kiek matėm!
Vitaminus samčiu sėmėm – 
Gardumynų gardumėlis!
Sultim ,,laimę“ užsigėrėm – 
Pasakiška Valandėlė!
Laiką leidome naudingai –
Maistą reik vartot protingai.
Laiką leidome linksmai – 
Mes nuo šiol – geri draugai!
Šlovė vaisiams ir daržovėms. –
Vitaminų tikras lobis!

___________________________

„Lakštingalėlių“ gr. informacija Įrašo autorius:
„Lakštingalėlių“ gr. informacija
Ankstesni įrašai


Ikimokykliniame amžiuje vaikai noriai tyrinėja, stebi, eksperimentuoja su aplinkoje esančiais daiktais, kasdien išbando naujus, jiems nežinomus dalykus. Jie nori suvokti, patys išsiaiškinti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį. 

„Skruzdėliukų“ grupėje vyko smagi pramoga „Skruzdėliukų“ šeimynos šventė žiemą Nykštukų šalyje“. Tai baigiamasis grupės projekto „Metų laikai - žiema“ renginys. 

Sausio 30 d. „Šaltinėlio“ mokykloje vyko gerosios darbo patirties sklaida, įgyta seminarų, konferencijų metu. Pranešimus skaitė auklėtojos M. Čeponienė ir R.Kavolelienė. Priešmokyklinių grupių auklėtojos (D.Umbrasienė ir  A.Luneckienė) pristatė vykdomą  programą „Zipio draugai“. Vėliau buvo pristatytos pačių  auklėtojų pagamintos metodinės priemonės.

Žaidybinio pobūdžio pratybos teikia vaikams džiaugsmo, žadina smagią, žvalią nuotaiką. Vaikai džiaugsmingai reaguoja, jeigu auklėtoja yra švelni, judri, linksma, domisi jų atliekamais veiksmais, pati žaidžia kartu. Juos įtraukia įdomios užduotys, žaislai, įrengimai, judėjimo erdvė. Vaikams nuobodu, kai jie mažai užimti, ilgai reikia laukti eilės atlikti veiksmus, kai užduotys neįdomios. Vaikui būtina sudaryti įvairiapusio judėjimo galimybes, jį aktyvinti ir skatinti. Nuo besikartojančių pratimų vaikai pavargsta ne tiek fiziškai, kiek psichiškai. Darželyje stengiamės išnaudoti visas erdves vaikų judėjimui.

„Pagrandukas“ – taip vadinasi teatro „Avilys“ tešlinė pasaka mažiesiems.  
 Tai istorija, pasakojanti apie malūnininkų šeimos suritintą Pagranduką. Jis labai žingeidus, norintis viską pamatyti ir suprasti, tačiau jam augant, auga ir jo egoizmas, savanaudiškumas.