"Šaltinėlio" mokyklos renginiai

Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Skelbiama direktoriaus metų veiklos ataskaita. Bendruomenės nariai iki 01-29 dienos turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo mokyklos tarybos pirmininkei J. Berlinskienei el. p. j.berlinskiene@ignalinossaltinelis.lt

Direktoriaus veikos ataskaita už 2020 m.

___________________________

Administracija Įrašo autorius:
Administracija
Ankstesni įrašai


„Žiogelių“ grupės vaikučiai susipažino su žiemojančiais paukšteliais. Mokėsi juos globoti, prižiūrėti. Sužinojo kuo paukšteliai minta žiemą, klausėsi paukštelių garsų. Lauke vaikučiai su auklėtoja stebėjoatskridusius paukštelius į lesyklėles, tyrinėjo jų pėdutes. Aplankė antis, jas maitino grūdeliais, batonu. Vaikučiai su tėveliais  panaudojant antrines žaliavas gamino lesyklėles norėdami pradžiuginti mažuosius sparnuočius.

Sausio 13 dieną, trečiadienio rytą (8.00 val.), 1991 m. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas  pagerbtas visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“  ir „Šaltinėlio'' mokykloje ir jos skyriuose. Languose dešimčiai minučių uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės.

Mažieji „Žvirbliukai" džiaugiasi žiema, tyrinėja sniegą ir ledą, spalvina, piešia. Patiria daug džiugių emocijų.

Kviečiame visus „Šaltinėlio“ bendruomenės narius (ugdytinius, jų tėvelius (globėjus, rūpintojus), pedagogus, darbuotojus) stebėti Ignalinos miestą ir įamžinti gražiausius žiemos vaizdus. Horizontaliai nufotografuotus vaizdus (vienas asmuo: ne daugiau 2 nuotraukų) iki sausio 29 d. siųskite į el.p. alyte.zakarauskiene@gmail.com
Iš anksto dėkojame!

 

„Želmenėlių“ grupės vaikai su savo auklėtoja Nijole Kupetiene ir meninio ugdymo pedagoge Vida Ksenzoviene, dalyvavo festivalyje „Mažieji čiurlioniukai – 2020“.Projektas skirtas klasikinės muzikos ir dailės žanro puoselėjimui. Projekto organizatorius Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“. Projekto organizatorė ir idėjos autorė Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, metodininkė Laisvida Pakenienė.