Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskatos

2019 IV kt. biudžeto ataskaita
2018 IV kt. biudžeto ataskaita
2017 IV kt. biudžeto ataskaita
2017 III kt. biudžeto ataskaita
2017 II kt. biudžeto ataskaita
2017 I kt. biudžeto ataskaita
2016 IV kt. biudžeto ataskaita
2016 III kt. biudžeto ataskaita
2016 II kt. biudžeto ataskaita
2016 I kt. biudžeto ataskaita

„Šaltinėlio“ mokyklos metinis biudžetas

2017 m. metinis biudžetas

2016 m.

Mokinio krepšelio lėšos - speciali    tikslinė dotacija

Suma

Darbo užmokestis

246200

Soc. draudimas

76300

Vadovėliai ir mokymo priemonės

6400

Kvalifikacijos kėlimas

1700

Pažintinė veikla ir profesinis ugdymas

2800

Iš viso:

333400

Savivaldybės biudžeto asignavimai:

Darbo užmokestis

273000

Soc. draudimas

84600

Prekės ir paslaugos

105900

Iš viso:

464000

 

 

2015 m.

Mokinio krepšelio lėšos - speciali tikslinė dotacija

Suma

Darbo užmokestis

263211

Soc. draudimas

81544

Vadovėliai ir mokymo priemonės

6764

Kvalifikacijos kėlimas

1720

Pažintinė veikla ir profesinis ugdymas

2938

Iš viso:

356177

Savivaldybės biudžeto asignavimai:

Darbo užmokestis

205000

Soc. draudimas

63509

Prekės ir paslaugos

121491

Iš viso:

390000

 
Atnaujinta: 2017-11-15