Asmens duomenų apsauga

 

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykloje užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu asmensduomenys@sdg.lt.  DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA ​">  Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla rūpinasi vaikų ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų), darbuotojų duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

PRIVATUMO POLITIKA 

Korupcijos programa 2020–2022
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2021-10-19