Didžiasalio skyriaus renginiai

Darbas ir bendradarbiavimas su tėvais tęsiamas

Savaitė buvo įdomi, kupina įvairiausių idėjų, darbelių. Kasdieną atliekant užduotėlę, ir švenčių laukimas tampa greitesnis, malonesnis. Vaikai darė karūnas, margino įvairiomis technikomis popierinius kiaušinius, klausė muzikos ir pasakų. Bendromis vaikų, tėvelių ir auklėtojų jėgomis darbas ir bendradarbiavimas tęsiamas. Manau visi suprantame situaciją ir nenuleidžiame rankų. Pati didžiausia padėka tėveliams. Ir darbus tęskime toliau.

___________________________

Didžiasalio skyriaus inf. Įrašo autorius:
Didžiasalio skyriaus inf.
Ankstesni įrašai


Štai ir prabėgo pirmoji nuotolinio darbo savaitė „Ančiukų“ grupėje. Visi vaikai, padedant tėveliams, dirbo: susipažino su parskrendančiais paukščiais (vyturiu, gandru, varnėnu), atlikinėjo užduotis, spalvino, darė darbelius, naudodami namuose turimas įvairias priemones, domėjosi savo krašto gamta.

Labai džiaugiuosi pasiektais rezultatais ir abipusiu bendradarbiavimu su vaikučiais, tėveliais. Už tai esu jiems labai dėkinga!

Pirmoji savaitė, kaip naujovė, praėjo gana sklandžiai. Tėvai buvo itin aktyvūs, jungėsi, kėlė nuotraukas, domėjosi ir klausė kas neaišku, palaikė ir dirbo su vaikais. Jautėsi abipusis bendradarbiavimas, už ką mes esame jiems labai dėkingos. Be tėvelių pagalbos, darbas neįmanomas. Vaikų pasiekimais džiaugiamės visi: ir tėveliai, ir vaikai, ir mes, ugdytojos. Tikimės ir tolesnio bendradarbiavimo, linkime sveikatos, stiprybės ir kantrybės.

Mūsų namučiai namai, pieva, miškas, kiemas, kuriame žaidžiame ir viskas, ką matome, jaučiame širdimi ir yra mūsų gimtinė – Lietuva. Ruošėmės šiai šventei, kūrėme darbelius, salės puošmenas. Pasipuošę ir patys, gražiais tautiniais drabužėliais, su daina, šokiu, linksmais žaidimais sveikinome Lietuvą. Vaikams patiko eilėraštis aukštaičių tarme, noriai jį mokėsi ir pasakė, imituodami judesiais. Tegul auga mūsų vaikai sveiki ir stiprūs, kad ir kur bebūtų mylėtų Lietuvą ir jos žmones.

Jau taip laukėme žiemos pramogų, kad progai pasitaikius, nesnaudžiame, džiaugiamės išsyk, nuotaika puiki, sniegas didžiausias stebuklas, gal žiema dar nubus ir primals daugiau to stebuklo...

Džiaugiamės, kad vaikai draugauja su knygomis, jas nuolat varto, skaitinėja, aptaria. Turime tradiciją knygų savaitės metu: kuriame savo knygeles ir saugome jas. Vaikams įdomu vėliau prisiminti, kaip piešė, rašė jų draugai, sesės, broliai. Rengiame ir knygų parodėlę. Telydi knygos vaikus visą gyvenimą.