Naujienos

„Skruzdėliukų“ grupės vaikučiai stropiai dirbo, mokėsi, daug sužinojo per visus mokslo metus. Pakutinę pavasario savaitę skiria iškyloms ir pramogoms. Mažieji gamtos mylėtojai ir tyrinėtojai nuvyko prie vandens telkinių stebėti vandens augalus ir paukščius. Visus labai pradžiugino šauni ausuotųjų kragų šeimynėlė: mama, tėtis ir du vaikučiai. Būrelis juodakaklių narų plaukiojo visai šalia ir sveikino susirinkusius vaikus. Vaikai pastebėjo paežerėje augančius įvairiausius augalus, daugiausiai tai meldai. Tokios pažintinės iškylos suteikia daug žinių ir puikių emocijų.

„Šypsniukai“ išsiruošė į žygį. Vaišinomės, bendravom, sportavom, padarėme iš gėlių geltoną šypseną, palaikydami eurovizijos dalyvius. Gerai nusiteikę grįžome į darželį.

Nuostabi pavasario šventė – Sekminės. Piemenėliai papuošia gyvulėlius žolynų vainikais, gaspadinės piemenėlius pavaišina sūriu, pyragu. Mažieji „Skruzdėliukai“ nukeliavo į Strigailiškio kaimą Sekminių švęsti, gyvulėlių atrasti, susipažinti su liaudiškomis šventės tradicijomis ir papročiais. Smagiai padainavome liaudiškas dainas, pasipuošėme pienių vainikais, karvyčių atrasti nepavyko, bet avytėmis pasidžiaugėme. O kiek daug vabalėlių, vabzdžių, paukštelių, besidžiaugiančių pavasariu, pamatėme. Vaikai liko patenkinti smagia pavasarine draugystės išvyka.

Prie „Sveikatiados“ konkurso – „Užkandžių fiesta!“ prisijungė ir mažieji „Boružiukai“ ir „Bitučių“ grupių vaikučiai. Šaunuoliai.

„Drugelių“ grupės vaikai pirmą kartą dalyvavo tikrame žygyje į gamtą. Susidomėję stebėjo skruzdėlynus ir juose triūsiančias skruzdėlytes; tyrinėjo įvairius išraustus miške urvus ir olas, spėliojo apie jų gyventojus; stebėjo sraiges, įvairius vabalus, ropojančius miško takeliais ir medžiais. Visiems kilo daug klausimų: nuostabą kėlė čiuožikai,  kodėl jie moka čiuožti ežero paviršiumi ir neskęsta, kodėl antelė tupi medyje, o ne plaukia ežere... Daug džiaugsmo vaikams suteikė laivelių plukdymas ežere. O koks žygis be skanumynų! Vyko tikra „Užkandžių fiesta“ gamtoje. Dalinomės, vaišinomės ir linksmai žaidėme.

Štai jau paskutinysis šių mokslo metų „Sveikatiados“ konkursas. Tai konkursas – „Užkandžių fiesta!“, valio! Norim pasidžiaugti, kad labai aktyviai  dalyvaujame paskutiniame konkurse ir parodom vaikams, kokius sveikatai palankius užkandžius verta valgyti. Džiaugiamės vaikų gera nuotaika, aktyvia veikla. O padagomės AČIŪ, už išradingumą, savitumą.