"Šaltinėlio" mokyklos renginiai

Kalėdų belaukiant

Štai ir atėjo į „Žiogelių“ grupę ilgai, ilgai laukta stebuklinga diena. Vaikučiai linksmi ir su gera nuotaika sugužėjo į darželį. Puošėsi įvairiomis kaukėmis ir labia laukė Kalėdų senelio. Kalėdinėje šventėje su vaikučiais sekėme stebuklingą „Ledo karalienės“ pasaką. Po pietų „Žiogelių“ grupės vaikučiai keliavo pramogauti į Ignalinos miesto aikštę, važinėjo Kalėdiniu traukinuku, lankėsi „Nykštuko“ kinoteatre, žiūrėjo pasaką „Sniego karalienė“. Vaikučiai grįžo pilni džiugių įspūdžių.

___________________________

„Žiogelių“ grupės inf. Įrašo autorius:
„Žiogelių“ grupės inf.
Ankstesni įrašai


„Pumpurėlių“ grupės vaikus aplankė Kalėdų senelis, Mikimauzės ir Grinčas, kuris norėjo pavogti Kalėdas. Vaikai sušildė Gričo širdį ir jis leido ateiti Kalėdų seneliui. Kartu su vaikais šoko, dainavo Mikimauzės ir Kalėdų senelis.

Vieną gražų, jaukų, sniegeliu papuoštą ankstyvą rytą išvyko „Skruzdėliukai“ į Anykščius pas Kalėdų senelį. Visiems labai knietėjo sužinoti kokioj senoj lietuviškoj troboj jis gyvena. Daug ką sužinojo, daug ką pamatė, klausydamiesi edukatorės tetos Ritos pasakojimų, bendraudami su Kalėdų seneliu. 

„Želmenėlių“ grupę jau aplankė Kalėdų senelis. Kartu su vaikučiais šoko, dainavo, vaikučiams atnešė dovanėlių.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla skelbia atranką laisvai logopedo darbo vietai užimti nuo 2022 m. sausio 03 d.
Logopedo darbo krūvis: 1 etatas. Sudaroma neterminuota darbo sutartis.
Reikalavimai pretendentams:
Aukštasis išsilavinimas, mokomąjį  dalyką atitinkanti kvalifikacija.
Pretendentai iki 2021 m. gruodžio  27 d. 17.00 val. pateikia šiuos dokumentus:

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos „Lakštingalėlių“, (mokytoja Živilė Šišovienė) ir „Žiogelių“, (mokytoja Asta Luneckienė) grupių vaikučiai dalyvavo respublikiniame projekte „MUZIKOS TAKELIU“. Sukūrę muzikines programas pagal amžiaus grupes, puikiai pasirodė ir buvo įvertinti ir apdovanoti kompozitorės Neringos Lapinskienės knyga „Debesų malūnai“. Džiaugiamės, kad buvome pastebėti tarp 74 dalyvavusių iš visos Lietuvos darželių. Projektas suteikė galimybę stebėti kitų darželių sukurtas veiklas, pasimokyti, pasisemti kūrybinių minčių.