"Šaltinėlio" mokyklos renginiai

„Pumpurėlių“ Kalėdinė šventė

„Pumpurėlių“ grupės vaikus aplankė Kalėdų senelis, Mikimauzės ir Grinčas, kuris norėjo pavogti Kalėdas. Vaikai sušildė Gričo širdį ir jis leido ateiti Kalėdų seneliui. Kartu su vaikais šoko, dainavo Mikimauzės ir Kalėdų senelis.

___________________________

„Pumpurėlių“ gr. informacija Įrašo autorius:
„Pumpurėlių“ gr. informacija
Ankstesni įrašai


Vieną gražų, jaukų, sniegeliu papuoštą ankstyvą rytą išvyko „Skruzdėliukai“ į Anykščius pas Kalėdų senelį. Visiems labai knietėjo sužinoti kokioj senoj lietuviškoj troboj jis gyvena. Daug ką sužinojo, daug ką pamatė, klausydamiesi edukatorės tetos Ritos pasakojimų, bendraudami su Kalėdų seneliu. 

„Želmenėlių“ grupę jau aplankė Kalėdų senelis. Kartu su vaikučiais šoko, dainavo, vaikučiams atnešė dovanėlių.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla skelbia atranką laisvai logopedo darbo vietai užimti nuo 2022 m. sausio 03 d.
Logopedo darbo krūvis: 1 etatas. Sudaroma neterminuota darbo sutartis.
Reikalavimai pretendentams:
Aukštasis išsilavinimas, mokomąjį  dalyką atitinkanti kvalifikacija.
Pretendentai iki 2021 m. gruodžio  27 d. 17.00 val. pateikia šiuos dokumentus:

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos „Lakštingalėlių“, (mokytoja Živilė Šišovienė) ir „Žiogelių“, (mokytoja Asta Luneckienė) grupių vaikučiai dalyvavo respublikiniame projekte „MUZIKOS TAKELIU“. Sukūrę muzikines programas pagal amžiaus grupes, puikiai pasirodė ir buvo įvertinti ir apdovanoti kompozitorės Neringos Lapinskienės knyga „Debesų malūnai“. Džiaugiamės, kad buvome pastebėti tarp 74 dalyvavusių iš visos Lietuvos darželių. Projektas suteikė galimybę stebėti kitų darželių sukurtas veiklas, pasimokyti, pasisemti kūrybinių minčių.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykloje rengiamas 2022„2025 m. strateginis planas. Visi bendruomenės nariai gali išsakyti savo nuomonę rengdami SSGG, planuodami veiklas.