"Šaltinėlio" mokyklos renginiai

Edukacinė veikla „Atverstas pasaulis“

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos mokiniai besibaigiant pavasariui dalyvavo edukacinėje veikloje „Atverstas pasaulis“. Veiklos tikslas buvo – įtraukti mokinius į apibendrinamąją veiklą, atskleisti vaikams nepaprastą gamtos pasaulį, įkvėpti bei ugdyti meilę ir pagarbą knygai, gamtai bei aplinkai, ugdyti vaikų kūrybiškumą. Žinoma, kad visas pasaulio pažinimas prasideda nuo vaiko artimiausios aplinkos – šeimos, savęs suvokimo, žaislų ir knygų, darželio, savo gimtojo miesto, gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimo bei saugojimo... Vaikui pasaulis- atversta knyga. Saulės ir knygos paskirtis vienoda – šviesti ir šildyti, tad veiklas pradėjome nuo nepaprasto knygos pasaulio: vartydami, liesdami, žiūrėdami nuotraukas ir paveikslėlius mokiniai noriai ieškojo ir drąsiai vardino žinomus augalus, paukščius, žvėrelius, daiktus. Veiklas, perkėlus į kiemą ir mišką, mokiniai  plėtojo ir lavino savo gebėjimus žaisdami žaidimus „Medžioklė gamtoje“ ir „Gamtos seklys“: lietė, uostė,ieškojo ir rado pagal paveikslėlį kieme žydinčią geltoną, mėlyną gėlę,  augalo žalią, raudoną, geltoną lapą, apvalų ir kampuotą akmenėlį, sraigę, kankorėžį ir k t. Grįžę į klasę, mokiniai mokėsi tarti gėlių, augalų pavadinimus  bei padedant suaugusiems darė kieme žydinčių augalų herbariumą, o likusias gėles pamerkė į “draugystės” vazą. Kartu veikdami  mokiniai ugdė pasitikėjimą savimi, pagalbą draugui, norą išbandyti, eksperimentuoti bei nevaržomai rinktis ir kurti. Saugi ir artima aplinka išryškino asmeninės patirties ir individualumo reikšmingumą, skatino mokinius veikti ir išbandyti save skirtingose veiklose, kurių metu atsiskleidė mokinių unikalūs gebėjimai ir pomėgiai. Vykdydami įvairias veiklas pastebėjome, kad geriausiai vaikai pajaučia gamtą patys patirdami sąlytį su ja, galėdami stebėti, liesti, lyginti, eksperimentuoti, būti aktyviu, iniciatyviu, kūrybišku, žingeidžiu. Įtraukdami mokinius į apibendrinamąją veiklą „Atverstas pasaulis“ vadovavomės mokinių  interesais, ieškojome ir atradome naujų galimybių vaikų tyrimams, eksperimentams, atradimams. Stebėdami, liesdami, lygindami, analizuodami mokiniai formavo savo suvokimą apie neišvengiamą gyvosios ir negyvosios gamtos kaitą kiekvienu metų laiku,  įgijo ekologinių žinių, galėjo patys prisiliesti prie knygų apie gamtą ir pačios gamtos, ją pajausti, tyrinėti, stebėti, grožėtis ja bei džiaugtis savo darbeliais.

___________________________

Jurina Paslauskienė Įrašo autorius:
Jurina Paslauskienė
Ankstesni įrašai


Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo Lietuvos mažųjų žaidynių dviejuose etapuose. Gegužės 22 dieną vykome į Vilnių, kur vyko Lietuvos mažųjų žaidynių finalinis festivalis. „Šypsniukų“ grupės šeši vaikai atstovavo „Šaltinėlio“ mokyklą. Mus išrinko nešti žaidynių atidarymo fakelą. Vaikai sportavo, piešė, bendravo, šoko. Tėveliai puikiai palaikė tribūnose. Buvome apdovanoti taure ir medaliais. Įspūdžiai patys nuostabiausi, vaikai ir tėveliai liko sužavėti renginiu.

O, vaikyste, neskubėk,
Dar kartu pabūki.
Leisk pažaisti, pasidžiaugt,
Su draugais padūkti.
Dar sustoki, palūkėk
Prie spalvoto namo.
Lėlės, knygos ir žaislai
Čia gražiai gyvena.
Greit skambutis nuaidės,
Mokyklėlė laukia.
Sudie, darželi mielas,
Ir pasakos, sudie.
Ilgai jus prisiminsim,
Sudie, sudie, sudie!

Edukacinėje  išvykoje Bebrusų km. „Meniškas kaimas“ sodyboje „Lakštingalėlių“ grupės vaikai patys gaminosi pakabukus, muiliukus-avinukus, apsilankė Mindūnų km. žvejų muziejuje.  Nuostabi kelionė, puikios emocijos ir nuotaika. Ačiū už galimybę.

Primename, kad vasaros metu liepos 1–15 d. bus uždarytas „Šaltinėlio“ mokyklos Vidiškių skyrius, o liepos 18–29 d. uždaryta Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla. Uždarius Vidiškių skyrių, bus galimybė lankyti Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklą, o uždarius „Šaltinėlio“ mokyklą, vaikučiai galės lankyti Vidiškių skyrių.
Didžiasalio skyrius bus uždarytas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 8 d. (imtinai).
Dėkojame už supratingumą.

 

Pranešame, kad vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-78 „Dėl Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos nuostatų patvirtinimo“ bus vykdoma Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos vidaus struktūros pertvarka panaikinant Didžiasalio skyrių, pasibaigus 2021–2022 mokslo metų ugdymo procesui, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Po vidaus struktūros pertvarkos, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos bus vykdomos Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje.