"Šaltinėlio" mokyklos renginiai

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms užimti nuo rugsėjo 1 d.

Darbo sutartis – terminuota.
Darbo krūvis – 4 mokytojo padėjėjai po 0,5 et. (iš jų viena darbo vieta Vidiškių skyriuje)
Koeficientas – 6,4
Reikalavimai:
1. Būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.
2. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
3. Gebėti bendrauti su vaikais turinčiais labai didelių, didelių ar vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką.
4. Bendradarbiauti su auklėtoju, logopedu, meninio ugdymo pedagogu ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei yra).

Dokumentai pateikiami:
1. Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu Vasario 16-osios g. 39, Ignalina, raštinėje; siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu saltinelis@ignalina.lt  iki 2022 m. rugpjūčio 19 d.
2. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atranka:
1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2022 m. rugpjūčio 22 d., apie pokalbio laiką informuojant asmeniškai.
2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
3. Telefonas pasiteiravimui 8 (386) 52 678.

___________________________

Administracija Įrašo autorius:
Administracija
Ankstesni įrašai


Ignalinos rajono savivaldybė skelbia konkursą į Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos direktoriaus pareigas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 13,7 iki 13,83, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą (pareiginės algos baziniais dydžiais). Konkurso paskelbimo data 2022 m. liepos 7 d. Pretendentų atrankos posėdžio data 2022 m. spalio 26 d. Nuoroda į pagrindinį skelbimą https://www.ignalina.lt/skelbimai/397/konkursas-i-laisva-darbo-vieta:1149

Kai pražysta pačios gražiausios pievų gėlės, kai diena būna labai ilga, o naktis – trumput trumputėlė  ateina Joninės. Joninės – laukiamiausia vasaros šventė, apipinta senovės lietuvių papročiais bei žaidimais. Šiandien mūsų vainikai kitokie. Vaikų nupiešti mamyčių portretai pasipuošė vaikų skintais žolynais – vainikais. Ak, kokių nuostabių vainikų pavyko visiems drauge nupinti!

Joninės „Želmenėlių“ ir „Bitučių“ grupėje.

Kartu su mokslo metų pabaiga Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos jungtinės klasės mokiniai ir „Papartėlių“ grupės vaikai baigė  gamtos bei aplinkos pažinimo projektą “Kuriame kartu su gamta.“ 
Projekto „Kuriame kartu su gamta“ metu  visus mokslo metus projekto dalyviai kartu su pedagogais bei padėjėjais išbandė daug naujų veiklų. Projektinėje veikloje buvo taikomas patyriminis ir netradicinis ugdymas. Patyriminis ugdymo metu buvo  akcentuojamos ne žinios, o patirtis.  Jo metu skatinamas vaikų kūrybiškumas, smalsumas, motyvacijos išlaikymas. 

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos mokinių priėmimo komisija:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Veršekytė;
auklėtoja Danutė Rakštelienė;
auklėtoja Julė Žižmarienė;
auklėtoja Jūratė Druteikienė.

Paskirstymo grupės tvarkos aprašas