"Šaltinėlio" mokyklos renginiai

Edukacinėje  išvykoje Bebrusų km. „Meniškas kaimas“ sodyboje „Lakštingalėlių“ grupės vaikai patys gaminosi pakabukus, muiliukus-avinukus, apsilankė Mindūnų km. žvejų muziejuje.  Nuostabi kelionė, puikios emocijos ir nuotaika. Ačiū už galimybę.

Primename, kad vasaros metu liepos 1–15 d. bus uždarytas „Šaltinėlio“ mokyklos Vidiškių skyrius, o liepos 18–29 d. uždaryta Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla. Uždarius Vidiškių skyrių, bus galimybė lankyti Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklą, o uždarius „Šaltinėlio“ mokyklą, vaikučiai galės lankyti Vidiškių skyrių.
Didžiasalio skyrius bus uždarytas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 8 d. (imtinai).
Dėkojame už supratingumą.

 

Pranešame, kad vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-78 „Dėl Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos nuostatų patvirtinimo“ bus vykdoma Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos vidaus struktūros pertvarka panaikinant Didžiasalio skyrių, pasibaigus 2021–2022 mokslo metų ugdymo procesui, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Po vidaus struktūros pertvarkos, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos bus vykdomos Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla skelbia atranką kiemsargio pareigoms užimti.
Pareigybės lygis D.
Darbo krūvis 40 val. per savaitę. 

Visa ko pradžia, kaip rašė poetas J. Marcinkevičius, yra ten, toli, vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo.

Gražią, saulėtą dieną „Lakštingalėlių“, „Drugelių“, „Šypsniukų“ ir „Pumpurėlių“ grupės vaikai ir mokytojos susirinko smagiai praleisti laiką, pasportuoti su kamuoliais.  Nuotaika puiki, muzika tranki, šventė smagi! Valio!