Informacija tėvams

INFORMACIJA APIE VAIKŲ PASKIRSTYMĄ Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

Ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus: grupėse nuo 1metų iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų, nuo 3 iki 7 metų – ne daugiau kaip 20 vaikų. Grupių sąrašai yra sudaromi neviršijant pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus. Tėvų prašymu perkelti vaiką iš vienos grupės į kitą grupę, ar iš vieno mokyklos skyriaus į kitą skyrių, galima tik esant (atsiradus) laisvų vietų ir atsižvelgiant į vaiko amžių (į to paties amžiaus grupę).

Informacija tėvams (globėjams) dėl keičiamo Vaiko brandumo mokyklai vertinimo

Vaikų priėmimas mokytis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas

Prašymas

TVARKOS APRAŠAS DĖL UGDYMOSI ŠEIMOJE

Tvarkos aprašas dėl ugdymosi šeimoje

UŽMOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ

Ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Pranešimas dėl vaiko ligos

Užmokesčio už vaikų išlaikymą aprašas

BENDRADARBIAVIMAS
RYŠIAI SU KITOMIS MOKYKLOMIS, SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

Mokykla bendradarbiauja su Ignalinos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Ignalinos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru, Ignalinos rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi, VĮ Ignalinos policijos komisariatu, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, Ignalinos gimnazija, VĮ Ignalinos miškų urėdija,  Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centru, Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Zarasų miesto lopšeliu-darželiu ,,Lakštingala“, Švenčionių miesto mokykla-darželiu ,,Gandriukas“ ir kitomis institucijomis.

MOKYKLOS APRŪPINIMAS VADOVĖLIAIS

Mokyklos mokiniai vadovėliais aprūpinami nemokamai. Lėšos vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti įskaičiuotos į moksleivio krepšelį ir skirstomos pagal moksleivio krepšelio skirstymo metodiką.

 
Atnaujinta: 2022-05-20