Laisvos darbo vietos

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla skelbia atranką kiemsargio pareigoms užimti.
Pareigybės lygis D.
Darbo krūvis 40 val. per savaitę. 
Pareiginės algos pastovioji dalis nustatyta minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio. Specialūs reikalavimai pretendentams:  išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos nėra taikomi.
Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, mokyklos raštinėje  (Vasario 16-osios g. 39)  arba el. paštu saltinelis@ignalina.lt  iki 2022 m. gegužės 30 d. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje.
Atrankos būdas: pokalbis žodžiu.
Daugiau informacijos telefonu (8 386) 52678
Pretendentai kviečiami į pokalbį 2022 m. gegužės 31 d. 8.30 val.

 

Atnaujinta: 2022-05-19