Bendrabučio darbuotojai

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

  1.  1.

Budėtojas

1

  1.  2.

Budėtojas

1

  1.  3.

Bendrabučio auklėtojas

1

Atnaujinta: 2021-10-21