Darbuotojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Grupė

Pašto adresas

1

Marina Čeponienė

„Bitučių“, „Žvirbliukų“

m.ceponiene@ignalinossaltinelis.lt

2

Jolita Čeponytė

„Bitučių“

j.ceponyte@ignalinossaltinelis.lt

3

Julė Žižmarienė

„Želmenėlių“, „Pumpurėlių“

j.zizmariene@ignalinossaltinelis.lt

4

Inga Katkauskaitė

„Kiškučių“

i.katkauskaite@ignalinossaltinelis.lt

5

Vladislava Sakalauskaitė

„Žvirbliukų“

v.sakalauskaite@ignalinossaltinelis.lt

6

Stasė Jurgelevičienė

„Boružėlių“

s.jurgeleviciene@ignalinossaltinelis.lt

7

Janė Čiplienė

„Skruzdėliukų“

j.cipliene@ignalinossaltinelis.lt

8

Dalia Umbrasienė

„Drugelių“

d.umbrasiene@ignalinossaltinelis.lt

9

Danutė Rakštelienė

„Boružėlių“

d.raksteliene@ignalinossaltinelis.lt

10

Dalia Gruodienė

„Šypsniukų“

d.gruodiene@ignalinossaltinelis.lt

11

Vida Ksenzovienė

Meninio ugdymo pedagogas

v.ksenzoviene@ignalinossaltinelis.lt

12

Nijolė Kupetienė

„Želmenėlių“

n.kupetiene@ignalinossaltinelis.lt

13

Larisa Černiavskaja

„Pumpurėlių“

l.cerniavskaja@ignalinossaltinelis.lt

14

Rima Kavolėlienė

„Kiškučių“, „Drugelių“

r.kavoleliene@ignalinossaltinelis.lt

15

Nijolė Ruseckienė

„Šypsniukų“

n.ruseckiene@ignalinossaltinelis.lt

16

Živilė  Šišovienė

„Lakštingalėlių“

z.sisoviene@ignalinossaltinelis.lt

17

Jūratė Kolosovienė

„Papartėlių“

j.kolosoviene@ignalinossaltinelis.lt

18

Sigita Kalvelė

Logopedas

s.kalvele@ignalinossaltinelis.lt

19

 Pranė Gaidelytė

„Lakštingalėlių“, „Žiogelių“

p.gaidelyte@ignalinossaltinelis.lt

20

Asta Luneckienė

„Žiogelių“

a.luneckiene@ignalinossaltinelis.lt

21

Jolanta Berlinskienė

„Skurzdėliukų“, „Papartėlių“

j.berlinskiene@ignalinossaltinelis.lt

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

  1.  

Direktorius

1

  1.  

Pavaduotojas

1

  1.  

Logopedas

1

  1.  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

  1.  

Meninio ugdymo mokytojas

1

  1.  

Auklėtojas

16

  1.  

Iš viso:

23

Atnaujinta: 2021-10-21