Darbo užmokestis

Vidutinis darbo užmokestis 2021 m.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis 2020 m.

Direktorius

1

-

Pavaduotojas ugdymui

1

-

Skyriaus vedėjas

0,5

-

Auklėtojas

26,15

1511

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

1545

Meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

1,5

1670

Logopedas

1,75

1522

Mokytojas

1

-

Specialusis pedagogas

0,25

-

Dietistas

1,75

972

Virėjas

4

846

Skalbėjas

2,5

818

Kiemsargis

2,75

642

Valytojas

1,5

642

Lopšelio-darželio

auklėtojo padėjėjas

17

810

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

1

-

Vyriausiasis buhalteris

1

-

Buhalteris

1

-

Vyr.virėjas

1

-

Ūkvedys

1

-

Raštinės administratorius

1

-

Pastatų priežiūros darbininkas

1

-

Mokytojo padėjėjas

1

-

Automobilio vairuotojas

0,25

-

Kompiuterių technikas

0,5

-

Pagalbinis darbininkas

0,5

-

Budėtojas

2

760

Elektrikas

0,5

-

Stalius- santechnikas

0,5

-

Iš viso:              

77,9