Logopedas

Audrius Krikščionaitis Logopedas

Darbo laikas

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Savaitės dienos

Darbo laikas

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.30 – 16.30

16.30 – 17.30

Antradienis

7.30 – 16.30

16.30 – 17.30

Trečiadienis

7.30 – 16.30 16.30 – 17.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00 16.00 – 17.30
Penktadienis

14.30 – 19.30

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Vidiškių skyrius

Savaitės dienos

Darbo laikas

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

17.30 – 18.00

Antradienis

17.30 – 18.00

Trečiadienis

17.30 – 18.00

Ketvirtadienis

17.30 – 18.00
Penktadienis 7.30 – 14.30

13.00 – 14.30

Logopedo funkcijos

  • Tiria vaikų ir mokinių kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
  • Sudaro kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas;
  • Taiso vaikų, mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus;
  • Bendradarbiauja su pedagogais, kurių klasėse, grupėse  yra sutrikusios kalbos vaikų, mokinių;
  • Konsultuoja mokyklos vaikų ir mokinių tėvus.