Veiklos sritys

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis — švietimas.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis — pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos, ne švietimo, veiklos rūšys:

 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
 • kita transportui būdingų paslaugq veikla, kodas 52.29;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90; 23.8.
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.