Projektinė veikla

Projektų lėšos (2023 m.)

Švietimo įstaiga

Projekto, programos pavadinimas

Laikotarpis

Projekto (programos) rėmėjai (organizatoriai) ir jų indėlis (lėšos Eur ar kita nauda)

Iš jų gauta per 2023 metus, Eur

Visos projekto (programos) įgyvendinimui skirtos įstaigos lėšos (Eur)

Iš jų skirta per 2023 metus, Eur

 

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

1. Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (pieno produktų tiekimas)

Nuo 2007 m. vasario

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

70184,17

1854,00

-

-

2. Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (vaisių tiekimas)

Nuo 2012 m. vasario

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

21869,57

1210,00

-

-

3. Akcija „Padėk beglobiams gyvūnams“

2023 m. rugsėjis

Savanorystės projektas

-

-

-

-

4. Akcija „Padėk paukšteliams ir žvėreliams“

2023 m. vasaris

Savanorystės projektas

-

-

-

-

5. Savanorystės  projektas „Mes darom“. Akcija „Darom 2023“

2022 m. gegužis

VšĮ „Mes darom“

-

-

-

-

6. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

2023–2024 m. m.

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

244,00

244,00

7.  Projektas ,,Sveikatiada“

Nuo 2013 m. gruodžio

-

-

-

-

8. „Mes rūšiuojam“

Nuo 2016 m. sausio

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“                     

-

-

-

-

9. Projektas „Futboliukas“

2023–2024 m. m.

Lietuvos masinio futbolo asociacija

Gaunama metodinė medžiaga ir sportinis inventorius

-

-

-

10. Lietuvos mažųjų žaidynės

2023 m.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)    

                Gaunama metodinė medžiaga

-

-

-

11. Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („Edtech“)“

Nuo 2023 m.

Nacionalinė švietimo agentūra

3944,01

3944,01

-

-

12. Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Nuo 2009 m. sausio

Lietuvos Respublikos Seimas

-

-

-

-

13. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų 2–4 klasių mokinių mokymo plaukti programa

2023 m. rugsėjis – lapkritis

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (finansuoja Europos socialinio fondo agentūra)

280,00

280,00

-

-

Iš viso 2023 m. projektų (programų) įgyvendinimui gauta 7532,01 Eur:

7288,01

244,00