Logopedas – spec. pedagogas

Ina Petrovskienė Logopedė – spec. pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

15.15 – 17.30

 

Antradienis

15.15 – 17.30

 

Trečiadienis

15.00 – 17.15

 

Ketvirtadienis

15.00 – 17.15

 
Penktadienis  

12.00 – 19.00

Logopedo – spec. pedagogės funkcijos

  • Tiria vaikų ir mokinių kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
  • Sudaro kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas;
  • Taiso vaikų, mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus;
  • Bendradarbiauja su pedagogais, kurių klasėse, grupėse  yra sutrikusios kalbos vaikų, mokinių;
  • Konsultuoja mokyklos vaikų ir mokinių tėvus.
  • Nustato vaikų mokymosi sunkumus bei jų priežastis;
  • Veda individualius, pogrupinius, grupinius užsiėmimus;
  • Konsultuoja pedagogus, kurių klasėje yra vaikas, turintis mokymosi sunkumų, bei teikia jiems metodinę pagalbą;
  • Padeda vaikui, turinčiam mokymosi sunkumų, adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais vaikais;
  • Palaiko nuolatinį ryšį su Ignalinos rajono švietimo pagalbos specialistais.