Edukacinę-pažintinę kelionę į Panevėžį.

  • Paskelbė : Administratorius Administratorius
  • Paskelbta: 2024-06-25
  • Kategorija: Renginiai

Birželio 14 dieną Ignalinos ,,Šaltinėlio“ mokyklos pedagogai vyko į edukacinę-pažintinę  kelionę į Panevėžį. Aplankėme Panevėžio l/d ,,Dobilas“. Lopšelis-darželis „Dobilas“ pirmoji ikimokyklinio ugdymo mokykla Panevėžyje gavo tarptautinį STEAM ženklinį pripažinimą ir  priklauso Lietuvos STEAM mokyklų tinklui. STEAM mokyklų tinklo nariai, siekia populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką. Mokykla turi 5 metų STEAM ugdymo patirtį. Dalinsimės savo žiniomis, patirtimi, įžvalgomis, kurios padės užtikrinti kokybišką ugdymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje., kuriame pedagogai dirba pagal STEAM metodą
STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.
 STEAM veiklų integracija pritaikyta ugdyti vaikų kūrybinius gebėjimus, skatina problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi, žadina saviraišką, tyrinėjimus, padeda atsiskleisti vaikų gabumus ir sudaro sąlygas jų plėtojimui, todėl naudingas vaikams ir patrauklus tėvams.
Aplankėme Panevėžio rajono Dembavos l/d ,,Smalsutis“. 
Ugdomoji aplinka yra erdvė, kurioje ugdytinis gyvena nuolatos, ir kuri skatina vaiko ugdymosi pasiekimus, jo individualų tobulėjimą. 
Ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje siekiama vaikams sukurti jaukią, saugią, estetinę, funkcionalią ir jų amžiui pritaikytą ugdymo(si) aplinką. Siekiama padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias (fizines, emocines, intelektualines, valios ir kt.), todėl darželio grupių aplinkose įrengtos atskiros erdvės vaikų grupėms ir individualiai veiklai. Visos vaikams reikalingos priemonės yra matomos ir lengvai prieinamos. Vaikai visada turi galimybę rasti tai, ko reikia jų sumanymams, tyrinėjimams realizuoti, žaidimams ir poilsiui. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“   sudaromos tinkamos sąlygos taikyti įvairius tradicinius ir netradicinius metodus, šiuolaikines informacines komunikacines technologijas, sumaniai išnaudoti ne tik vidinę, bet ir išorinę įstaigos aplinką. Dalyvauja „eTwinning“ programoje. Bendradarbiauja su Europos šalių darželiais ir kuria bendrus projektus. 2023 m. suteiktas „eTwinning“ mokyklos ženklelis.
Buvo labai smagu pabendrauti su kolegėmis, pasidalinti darbo patirtimi. Šios išvykos metu praplėtėme savo akiratį, įgijome naujų žinių.
Toliau sekė pažintinė ekskursija po Panevėžio senamiestį, aplankėme naujai atsidariusį Stasio muziejų.
Tokios išvykos labai praturtina, suartina, suteikia žinių, kurias galime panaudoti savo įstaigoje.
 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos