Laisvos darbo vietos

Ignalinos „Šaltinėlio‘‘ mokyklos Didžiasalio skyriui reikalingas dietistas

Dietisto darbo esmė – prižiūrėti, kad maistas būtų gaminamas pagal patvirtintus valgiaraščius ir kontroliuoti maisto produktų kokybę. Taip pat, esant reikalui, suteikti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą vaikų įstaigoje.
Darbo sutartis: neterminuota.
Darbo krūvis: 0,5 etato.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
Dietistas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir/ar įgytą dietisto profesinę kvalifikaciją.
Darbas su maitinimu:
Valgiaraščio sudarymas, koregavimas;
Valgiaraščių, reikalavimų rašymas;
Higienos normų, susijusių su maitinimusi, pasikeitimų stebėjimas;
Maisto bloko patalpų kontrolė: maisto paruošimo, patalpų higieninė būklė;
Dokumentacijos ir buhalterinės apskaitos pildymas.
Darbas su vaikais:
Vaikų dalyvavimas renginiuose, konkursuose, akcijoje;
Vaikų švaros tikrinimas;
Reguliarus grupių tikrinimas;
Vaikų ligų pažymų rinkimas.
Darbas su tėvais ir darželio personalu:
Informacijos skleidimas tėvams;
Darbuotojų higiena ir sveikata (dokumentų rengimas, tikrinimas);
Tėvų skatimas sveikos gyvensenos įgūdžius, vaikų įgytus darželyje, palaikyti ir namuose;
Sergamumo analizė.
Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
gyvenimo aprašymas (CV).
Dokumentų pateikimas:
dokumentai pateikiami asmeniškai (Vasario 16-osios g., Ignalina, raštinė) arba siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu saltinelis@ignalina.lt iki 2019 m. rugpjūčio 8 d. įskaitytinai;
dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atranka:
pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2019 m. rugpjūčio 12 dieną 11 valandą;
pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami iš karto po atrankos.
Telefonai pasiteirauti: Pasiteiravimui  tel. (8 386) 52678
 

***

Ignalinos „Šaltinėlio” mokykla skelbia atranką ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ės) pareigoms užimti Didžiasalio skyriuje nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Darbo sutartis: neterminuota.
Darbo krūvis: 0,5 etato.
 Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas edukologijos srityje ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija;
2. Gebėjimas dirbti IKT;
3. Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
4. Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
gyvenimo aprašymas (CV);
pedagogo kvalifikaciją patvirtinanti dokumento kopija ar pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija (tik tuo atveju, kai tai neatsispindi išsilavinimą patvirtinančiame dokumente).
Dokumentų pateikimas:
dokumentai pateikiami asmeniškai (Vasario 16-osios g., Ignalina, raštinė) arba siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu saltinelis@ignalina.lt iki 2019 m. rugpjūčio 8 d. įskaitytinai;
dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atranka:
pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2019 m. rugpjūčio 12 dieną 10 valandą;
pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami iš karto po atrankos.
Telefonai pasiteirauti: Pasiteiravimui  tel. (8 386) 52678
Atnaujinta: 2019-07-04