Laisvos darbo vietos

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms užimti nuo spalio 1 d.

Darbo sutartis – terminuota.
Darbo krūvis – 0,5 et.
Koeficientas – 5,95
Reikalavimai:
1. Būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.
2. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
3. Gebėti bendrauti su vaikais turinčiais labai didelių, didelių ar vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką.
4. Bendradarbiauti su auklėtoju, logopedu, meninio ugdymo pedagogu ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei yra).
Dokumentai pateikiami:
1. Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu Vasario 16-osios g. 39, Ignalina, raštinėje; siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu saltinelis@ignalina.lt  iki 2021 m. rugsėjo 27 d.
2. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atranka:
1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2021 m. rugsėjo 29 d. 8.30 val., apie pokalbio laiką informuojant el. paštu.
2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
3. Telefonas pasiteiravimui 8 (386) 52 678.

Atnaujinta: 2021-09-17