Mokytojai

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokytojų sąrašas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Grupė

Pašto adresas

1.

Marina Čeponienė

„Bitučių“, „Žvirbliukų“

m.ceponiene@ignalinossaltinelis.lt

2.

Jolita Čeponytė

„Bitučių“

j.ceponyte@ignalinossaltinelis.lt

3.

Julė Žižmarienė

„Želmenėlių“, „Pumpurėlių“

j.zizmariene@ignalinossaltinelis.lt

4.

Inga Katkauskaitė

„Kiškučių“

i.katkauskaite@ignalinossaltinelis.lt

5.

Vladislava Sakalauskaitė

„Žvirbliukų“

v.sakalauskaite@ignalinossaltinelis.lt

6.

Stasė Jurgelevičienė

„Boružėlių“

s.jurgeleviciene@ignalinossaltinelis.lt

7.

Janė Čiplienė

„Skruzdėliukų“

j.cipliene@ignalinossaltinelis.lt

8.

Dalia Umbrasienė

„Drugelių“

d.umbrasiene@ignalinossaltinelis.lt

9.

Danutė Rakštelienė

„Boružėlių“

d.raksteliene@ignalinossaltinelis.lt

10.

Dalia Gruodienė

„Šypsniukų“

d.gruodiene@ignalinossaltinelis.lt

11.

Vida Ksenzovienė

Meninio ugdymo pedagogas

v.ksenzoviene@ignalinossaltinelis.lt

12.

Nijolė Kupetienė

„Želmenėlių“

n.kupetiene@ignalinossaltinelis.lt

13.

Larisa Černiavskaja

„Pumpurėlių“

l.cerniavskaja@ignalinossaltinelis.lt

14.

Rima Kavolėlienė

„Kiškučių“, „Drugelių“

r.kavoleliene@ignalinossaltinelis.lt

15.

Nijolė Ruseckienė

„Šypsniukų“

n.ruseckiene@ignalinossaltinelis.lt

16.

Živilė  Šišovienė

„Lakštingalėlių“

z.sisoviene@ignalinossaltinelis.lt

17.

Jūratė Kolosovienė

„Papartėlių“

j.kolosoviene@ignalinossaltinelis.lt

18.

Audrius Krikščionaitis

Logopedas

a.krikscionaitis@ignalinossaltinelis.lt

19.

Pranė Gaidelytė

„Lakštingalėlių“, „Žiogelių“

p.gaidelyte@ignalinossaltinelis.lt

20.

Asta Luneckienė

„Žiogelių“

a.luneckiene@ignalinossaltinelis.lt

21.

Jolanta Berlinskienė

„Skurzdėliukų“, „Papartėlių“

j.berlinskiene@ignalinossaltinelis.lt

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

1.

Direktorius

1

2.

Pavaduotojas

1

3.

Logopedas

1,75

4.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

5.

Meninio ugdymo mokytojas

1

6.

Auklėtojas

16

7. Logopedas – spec. pedagogas

0,25

8.

Bendrabučio auklėtojas

1

 

Iš viso:

25