Laisvos darbo vietos

Reikalinga 0,5 specialiojo pedagogo pareigybė.