Mokyklos himnas

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos himnas

Žodžiai A.Panavo
Muzika D.Girdziušienės

Čia pušynai nutolsta į dangų
Pasiklydę veiduos ežerų.
Laimės juosta tau vardą išaudė –
Jį mažytėj širdelėj nešu.

Saulę kalbina baltos lelijos,
Nuskardena lakštučių daina.
Po gatves ir skverus ji nuskrieja
Kaip sparnuota vaikystė mana.

Tau darbeliai maži, tau dainelė skambi,
Mano mieste – miela Ignalina.
Lyg šaltinis skambus ,,Šaltinėlio“ vaikai
Tau vainiką iš šypsenų pina. 

 

Sveikuolių himnas

Žodžiai R.Kavolelienės
Muzika D.Girdziušienės

1. Į darželį mes atėję,
Džiaugiamės šviesia diena.
Gera mums visiems čia būti,
Žaisti, krykštauti lauke.

Pr. Mėgstam šokti ir dainuoti,
Savo kūną treniruoti,
Vandeny braidyt, taškytis,
Baseine linksmai plaukyti.

2. Džiaugias mamos, džiaugias tėčiai,
Kokie esam mes šaunuoliai!
Norim augti ir tvirtėti,
Mes tikri maži sveikuoliai.

Pr. Mėgstam šokti ir dainuoti,
Savo kūną treniruoti,
Vandeny braidyt, taškytis,
Baseine linksmai plaukyti.