Korupcijos prevencija

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

 

Telefonu: 

El. paštu:

 

Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2020–2022 1.15 MB

Daugiau informacijos antikorupcine tema