Projektinė veikla

Projektų lėšos (2022 m.)

Projekto, programos pavadinimas

Laikotarpis

Projekto (programos) rėmėjai (organizatoriai) ir jų indėlis (lėšos Eur ar kita nauda)

Iš jų gauta per 2022 metus Eur

Visos projekto (programos) įgyvendini-mui skirtos mokyklos lėšos (Eur)

Iš jų skirta per 2022 metus Eur

1. Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (pieno produktų tiekimas)

Nuo 2007 m. vasario mėn.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

68330,17

1810,00

-

-

2. Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (vaisių tiekimas)

Nuo 2012 m. vasario mėn.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

20659,57

1170,00

-

-

3. Akcija „Padėk beglobiams gyvūnams“

2022 m. rugsėjo mėn.

Savanorystės projektas

-

-

-

-

4. Akcija „Padėk paukšteliams ir žvėreliams“

2022 m. vasario mėn.

Savanorystės projektas

-

-

-

-

5. Savanorystės  projektas „Mes darom“. Akcija „Darom 2022“

2022 m. gegužės mėn.

VŠĮ „Mes darom“

-

-

-

-

6.Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

2022-2023 m. m.

VŠĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

258,00

258,00

7.  Projektas ,,Sveikatiada“

Nuo 2013 m. gruodžio mėn.

-

-

-

-

8. „Mes rūšiuojam“

Nuo 2016 m. sausio mėn.

Gamintojų ir importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VŠĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

 

 

-

-

-

9. Projektas ,,Futboliukas‘‘

2022-2023 m. m.

Lietuvos masinio futbolo asociacija

 

Gaunama metodinė medžiaga ir sportinis inventorius

-

-

-

10. Lietuvos mažųjų žaidynės

2022 m.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

 

Gaunama metodinė medžiaga

 

 

-

 

 

-

 

 

-

11. Projektas ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas‘‘

Nuo 2022 m.

Nacionalinė švietimo agentūra

-

-

-

12. Visuotinė pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘

Nuo 2009 m. sausio mėn.

Lietuvos Respublikos Seimas

-

-

-

Iš viso 2022 m. projektų (programų) įgyvendinimui gauta 3238,00 Eur:

2980,00

-

258,00