Vidiškių skyrius

Melioratorių g. 8, Vidiškių k., Vidiškių sen., LT-30234 Ignalinos r. sav.,
tel. (8~386) 46432

Vidiškių vaikų darželis įsteigtas 1967 metais buvusio dvaro patalpose. 1984 metais darželis persikėlė į naujai pastatytą 140 vietų pastatą.
2023-09-01 duomenimis, skyriuje ugdomų vaikų skaičius – 46. 14 vaikų ugdomi pagal priešmokyklinio, 32 – pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Mes stengiamės kuo geriau pažinti vaiką ir padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymąsi. Mūsų tikslas - palankios sąlygos ugdytinių saviraiškai, saviugdai, saugumui, atvirumas visuomenei. Tai ugdymo įstaiga, kur pedagoginė sąveika vyksta bendradarbiavimo principu, glaudžioje sąveikoje su šeima, grindžiama pasirinkimo laisve, ugdymo turinio veikla, vykdoma etnokultūros pagrindu.