Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla rūpinasi vaikų ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų), darbuotojų duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą.

Susipažinkite su:

Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-10-10 16:32:44 252.11 KB
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka 2022-10-10 16:32:44 188.74 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2022-10-10 16:32:44 256.63 KB
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 2022-10-10 16:32:44 130.93 KB
Duomenų subjekto prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisės forma 2022-10-10 16:32:44 16.37 KB

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykloje užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu asmensduomenys@sdg.lt.