Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 biudžeto ataskaita (metinė) 2024-03-05 09:51:27 2.53 MB
2023 III ketv. biudžeto ataskaita 2024-03-05 09:51:27 3.4 MB
2023 II ketv. biudžeto ataskaita 2024-03-05 09:51:27 3.61 MB
2023 I ketv. biudžeto ataskaita 2024-03-05 09:51:27 4.2 MB
2022 biudžeto ataskaita (metinė) 2024-03-05 09:51:27 4.34 MB
2021 biudžeto ataskaita (metinė) 2024-03-05 09:51:27 795.92 KB
2020 biudžeto ataskaita (metinė) 2024-03-05 09:51:27 1.02 MB
2019 biudžeto ataskaita (metinė) 2024-03-05 09:51:27 1.23 MB
2018 biudžeto ataskaita (metinė) 2024-03-05 09:51:27 1.01 MB
2017 biudžeto ataskaita (metinė) 2024-03-05 09:51:27 1.61 MB
2016 biudžeto ataskaita (metinė) 2024-03-05 09:51:27 1.92 MB

2016 m.

Mokinio krepšelio lėšos - speciali    tikslinė dotacija

Suma

Darbo užmokestis

246200

Soc. draudimas

76300

Vadovėliai ir mokymo priemonės

6400

Kvalifikacijos kėlimas

1700

Pažintinė veikla ir profesinis ugdymas

2800

Iš viso:

333400

Savivaldybės biudžeto asignavimai:

Darbo užmokestis

273000

Soc. draudimas

84600

Prekės ir paslaugos

105900

Iš viso:

464000

2015 m.

Mokinio krepšelio lėšos - speciali tikslinė dotacija

Suma

Darbo užmokestis

263211

Soc. draudimas

81544

Vadovėliai ir mokymo priemonės

6764

Kvalifikacijos kėlimas

1720

Pažintinė veikla ir profesinis ugdymas

2938

Iš viso:

356177

Savivaldybės biudžeto asignavimai:

Darbo užmokestis

205000

Soc. draudimas

63509

Prekės ir paslaugos

121491

Iš viso:

390000