Aktualu tėvams

Informacija apie vaikų paskirstymą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus: grupėse nuo 1metų iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų, nuo 3 iki 7 metų – ne daugiau kaip 20 vaikų. Grupių sąrašai yra sudaromi neviršijant pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus. Tėvų prašymu perkelti vaiką iš vienos grupės į kitą grupę, ar iš vieno mokyklos skyriaus į kitą skyrių, galima tik esant (atsiradus) laisvų vietų ir atsižvelgiant į vaiko amžių (į to paties amžiaus grupę).

Vaikų priėmimas mokytis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas

Tvarkos aprašas dėl ugdymosi šeimoje