„Gudručiai“

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Rita Krasienė, Irutė Drūteikienė
Mokytojų padėjėja: Aušrelė Nemeikienė

Mano akys mato tik gerus žmones,
Mano ausys girdi tik gerus žodžius,
Mano lūpos taria tik gerus žodžius,
Mano rankos dirba tik gerus darbus,
Mano kojos vaikšto tik gerais takais,
Mano galvelė galvoja tik geras mintis,
Mano širdis myli visa, kas gyva.