„Smalsučiai“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Irena Martinkėnienė, Jūratė Druteikienė 
Mokytojų padėjėja: Leokadija Garlienė

Jau darželis laukia mūsų,
Džiaugiamės linksma diena.
Gera mums, mažiems Smalsučiams
Žaisti, išdykauti čia.

Ei, tėveliai ir mamytės,
Pažiūrėkite į mus!
Kaip mes šokam ir dainuojam,
Kaip mes krykštaujam drauge!