„Žiniukai“

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Sandra Laub, Irutė Drūteikienė
Mokytojų padėjėja: Daiva Maknienė

„Žiniukų“ grupė

Nors Žiniukai, dar mažiukai,
Bet darželyje linksmiausi.
Mėgstam žaisti, išdykauti
Ir gražiai kartu draugauti.
Dar pašokam, pasportuojam
Ir laukutį pabėgiojam.
Kai užaugsim dideli
Būsim stiprūs ir sveiki.
Nors mes esam dar maži, 
Bet mūsų norai dideli.

 

Nuotolinis mokymas: