Atestacijos komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Alytė Zakarauskienė

Direktorė

Pirmininkė

2.

Ramunė Šimkovičienė Mokinių tėvų atstovė Narė

3.

Julė Žižmarienė Mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė Narė

4.

Rita Petrulėnaitė Raštinės administratorė, darbo tarybo narė Narė

5.

Aldona Veršekytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojų tarybos narė Narė

6.

Danguolė Vaitkevičienė Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Narė

Atestacijos komisijos funkcijos 

???