Ikimokyklinio ugdymo veiklos kokybės įsivertinimo komanda

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Aldona Veršekytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Vlada Sakalauskaitė Auklėtoja Narė

3.

Jūratė Druteikienė Auklėtoja Narė

4.

Nijolė Ruseckienė Auklėtoja Narė

5.

Pranė Gaidelytė Auklėtoja Narė

Ikimokyklinio ugdymo veiklos kokybės įsivertinimo komandos funkcijos 

???