Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

   

pirmininkė

2.

   

narė

3.

    narė

4.

   

narė

5.     narė
6.     narė
7.     narys