„Kiškučiai“

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Inga Katkauskaitė, Rima Kavolėlienė
Mokytojų padėjėja – Jadvyga Čaikovskienė

„Mes kiškučiai mes linksmi, 
Mūsų nuotaika puiki.
Augam stiprūs ir sveiki, 
Vikrūs, drąsūs ir greiti.“

„Kiškučių“ grupės pasisveikinimas

Labas rytas tau saulele, 
Labas rytas tau žemele, 
Noriu dieną gražiausią sutikti, 
Būti geras visiems, nesipykti.
Per dienelę gerokai paaugti 
Ir laimingas naktelės sulaukti.

Dainelė apie kiškučius

Dideliam gražiam miške 
Gyveno kiškiai paslapčia.
Čia gyventi jiems smagu,
Bet pavojų čia gausu.
Šunys tyko nuolatos
Ieško vis, kas suuost.
O suuodę puola urgzti,
Gąsdina mažus kiškučius.