„Lakštingalėliai“

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Živilė Šišovienė, Pranė Gaidelytė
Mokytojų padėjėja – Valerija Guobienė

Grupės pasisveikinimas

Mes lakštutės,
Mes linksmuolės,
Padainuoti mėgstam uoliai.
Dar ir šokam kai kada,
Jei mums nuotaika gera.
Kviečiame visus, visus
Aplankyti mus.

Grupės daina

Žodžiai V. Guobienė
Muzika V. Ksenzovienė

Lakštingalėli

Mes pavasario vaikiukai –
Mes maži ,,lakštingaliukai‘‘...
Ryto saulei patekėjus
Skubam į darželį vėju...
Mokomės rašyt, skaičiuoti,
Piešti, šokti ir dainuoti...
Mokomės draugaut, suprasti
Ir svajoti, ir užjausti...
Sieja mus tvirta draugystė –
Jos pradžia – mūsų vaikystė...
Ji šviesi, nerūpestinga,
Kaip ir mes – linksma, žavinga...