,,ŽiogeIiai“

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Asta Luneckienė, Pranė Gaidelytė
Mokytojų padėjėja – Angelė Trainiūnienė

Žiogelių“ grupės prisistatymas

Nuo lapelio ant žiedelio
Strykt, pastrykt
Žali žiogeliai.
Jie darželyje sportuoja
Piešia, šoka ir dainuoja.

„Žiogelių“ grupės dainelė

Į dangų kopia žalias žiogas,
Linguojančia žalia žole.
Jo žalias žvilgsnis, žalias juokas
Ir šypsena žalia, žalia.

Pasaulis jam atrodo
Toks žalias, žalias iš viršaus.
Turbūt nei vienas žalias žiogas 
Nematė nieko panašaus.

Jau įkopė į patį viršų
Ir mato jis toli, toli.
Siūbuoja vėjy žalios smilgos,
Jose žiogai žali, žali.